Cechy charakteru i osobowości: Lista od A do Z

Strona głównaRozwój i relacjeCechy charakteru i osobowości: Lista od A do Z

Cechy charakteru i osobowości mają ogromny wpływ na nasze życie, zarówno prywatne, jak i zawodowe. Sposób, w jaki się zachowujemy, nawiązujemy relacje z innymi, podejmujemy decyzje, czy też radzimy sobie z trudnościami, wynika w dużej mierze z naszych indywidualnych predyspozycji. W artykule przedstawimy listę cech charakteru i osobowości uporządkowaną według kolejności alfabetycznej.

Cechy na literę: A

 • Ambicja – dążenie do osiągnięcia celów, z determinacją i ciężką pracą.
 • Asertywność– wyrażanie swoich myśli i uczuć w sposób jasny, szanując innych.
 • Altruizm – niesienie pomocy innym, nie oczekując niczego w zamian.
 • Analityczność – zdolność do analizowania sytuacji i rozwiązywania problemów.
 • Adaptacyjność – łatwość w dostosowywaniu się do nowych sytuacji i zmieniających się warunków.
 • Arogancja – wygórowane mniemanie o sobie, często wykazując brak szacunku dla innych.
 • Autentyczność – bycie prawdziwym, szczerym i otwartym na innych.
 • Atrakcyjność – zdolność do przyciągania uwagi i zainteresowania innych.
 • Akceptujący – tolerowania i szanowania innych pomimo różnic.
 • Apatyczność – brak zainteresowania lub odczuwanie obojętności wobec otoczenia.
 • Absolutystyczny – upartość w swoich przekonaniach z tendencją do widzenia spraw w czarno-białych kategoriach.
 • Anonimowy – nie lubiący zwracać na siebie uwagi, unikający rozpoznawalności.
 • Anemiczny – osoba o słabej woli, niezdolna do podjęcia decyzji lub koniecznych działań.
 • Antykonformistyczny – osoba przeciwstawiająca się ustalonym normom i wartościom społecznym, poszukująca własnej drogi.
 • Aspołeczny – niezdolność lub niechęć do nawiązywania kontaktów społecznych i utrzymania relacji z innymi.
 • Autokratyczny – osoba o skłonnościach do dominacji, wykazująca niechęć do dzielenia się władzą lub wpływami.
 • Afektywny – osoba, która łatwo okazuje uczucia i emocje, często w sposób spontaniczny i ekspresyjny.
 • Amoralny – osoba, która nie uznaje uniwersalnych zasad moralnych, często kierująca się własnymi regułami i interesami.

Cechy na literę: B

 • Błyskotliwość – osoba o szybkim umyśle, pełna pomysłów i inspiracji.
 • Bezinteresowność – osoba, która działa nie oczekując niczego w zamian, skoncentrowana na dobru innych.
 • Buntowniczy – osoba, która sprzeciwia się autorytetom, normom społecznym lub zasadom, dążąc do zmian.
 • Bystrość – osoba o szybkim, inteligentnym i sprytnym umyśle, zdolna do szybkiego podejmowania decyzji.
 • Bezczelność – osoba mająca odwagę wyrażać swoje myśli i uczucia, nawet jeśli jest to niepopularne lub nieakceptowane.
 • Bierność – osoba, która nie angażuje się aktywnie w działania, pozwala innym decydować za siebie.
 • Beztroski – osoba, która żyje bez zmartwień, koncentruje się na obecnej chwili.
 • Bojaźliwość – osoba, która odczuwa lęk przed podejmowaniem działań, ryzykiem lub konfrontacją.
 • Bezduszność – osoba pozbawiona empatii, zimna i nieczuła na potrzeby innych.
 • Biegunowość – osoba o skrajnych emocjach, nastrojach lub postawach.

Cechy na literę: C

 • Cierpliwość – osoba, która potrafi wykazać się wyrozumiałością i spokojem w trudnych sytuacjach.
 • Ciekawość – osoba, która lubi odkrywać nowe rzeczy, zadawać pytania i poszukiwać wiedzy.
 • Charyzmatyczny – osoba, która przyciąga innych swoją osobowością, ma zdolność do wywierania wpływu na ludzi.
 • Chaotyczność – osoba, która ma trudności z organizacją, planowaniem i porządkowaniem swojego życia.
 • Cyniczny – osoba, która ma negatywne, sceptyczne podejście do świata, ludzi i ich motywów.
 • Chłodny – osoba, która jest mało emocjonalna, zdystansowana, często trudna do zbliżenia.
 • Cichy – osoba, która mówi niewiele, nie angażuje się w rozmowy, często bywa nieśmiała lub skryta.
 • Ceniący – osoba, która potrafi docenić wartość rzeczy, ludzi i sytuacji.
 • Ciężko pracujący – osoba, która wykazuje się dużym zaangażowaniem i wysiłkiem w swojej pracy.
 • Chwiejność – osoba, która jest niestała, trudna do przewidzenia, często zmieniająca swoje zdanie i postępowanie.
 • Czujność – osoba, która jest uważna na to, co się dzieje wokół niej, potrafi szybko zareagować na zmiany.
 • Chciwość – osoba, która pragnie zdobyć jak najwięcej dla siebie, często kosztem innych, z dużym naciskiem na materialne zyski.
 • Czułość – osoba, która wykazuje się delikatnością, troską i miłością w relacjach z innymi, potrafi wyrażać uczucia.

Cechy na literę: D

 • Dobroduszność – osoba, która jest życzliwa, troskliwa i pomocna wobec innych.
 • Dokładność – osoba, która dba o szczegóły, starannie wykonuje swoje zadania i obowiązki.
 • Decyzyjność – osoba, która potrafi podejmować decyzje i trzymać się ich, nawet w trudnych sytuacjach.
 • Dyplomacja – osoba, która potrafi rozwiązywać konflikty i negocjować w sposób delikatny i taktowny.
 • Duma – osoba, która ceni swoje osiągnięcia, ma poczucie własnej wartości i nie pozwala na poniżenie.
 • Dzielność – osoba, która wykazuje się odwagą i męstwem, nie ucieka od wyzwań i trudności.
 • Dyskrecja – osoba, która potrafi zachować tajemnicę, nie udziela się na temat prywatnych spraw innych.
 • Dystynkcja – osoba, która wyróżnia się wytwornym zachowaniem, elegancją i dobrymi manierami.
 • Dyspozycyjność – osoba, która jest gotowa pomagać innym, dostępna i otwarta na współpracę.
 • Dobra komunikacja – osoba, która potrafi wyrażać swoje myśli i uczucia w sposób zrozumiały i przejrzysty.
 • Drapieżność – osoba, która działa agresywnie i zdecydowanie w celu osiągnięcia swoich celów.
 • Dominacja – osoba, która dąży do kontroli nad innymi, często narzucając swoją wolę.
 • Determinacja – osoba, która nie poddaje się wobec przeciwności losu, uparta w dążeniu do osiągnięcia celu.
 • Dociekliwość – osoba, która zadaje pytania, bada i analizuje, by zrozumieć świat i ludzi.
 • Dobrotliwość – osoba, która wykazuje się życzliwością i współczuciem wobec innych, pragnąc ich dobra.
 • Delikatność – osoba, która jest łagodna, subtelna i taktowna w swoim postępowaniu, zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie.
 • Dystans do siebie – osoba, która potrafi śmiać się z siebie, przyjmuje swoje słabości i błędy z humorem.

Cechy na literę: E

 • Egoizm – osoba, która skupia się na sobie i swoich potrzebach, często kosztem innych.
 • Empatia – osoba, która potrafi wczuć się w uczucia i emocje innych, rozumieć ich punkt widzenia.
 • Ekstrawersja – osoba, która jest otwarta, towarzyska i łatwo nawiązuje kontakty z innymi ludźmi.
 • Entuzjazm – osoba, która wykazuje się silnym zainteresowaniem i podekscytowaniem wobec życia, ludzi i zadań.
 • Etyczność – osoba, która kieruje się zasadami moralnymi i wartościami w swoim życiu, zachowuje uczciwość i sprawiedliwość.
 • Elastyczność – osoba, która potrafi się dostosować do zmieniających się okoliczności, łatwo akceptuje nowe sytuacje.
 • Efektywność – osoba, która potrafi osiągnąć swoje cele w sposób szybki i skuteczny, wykorzystując mądrze swoje zasoby.
 • Ekspresyjność – osoba, która wyraża swoje uczucia i emocje w sposób otwarty i żywiołowy.
 • Ekstrawagancja – osoba, która lubi wyrażać swoją indywidualność poprzez niekonwencjonalne zachowania, ubiór czy styl życia.
 • Egocentryzm – osoba, która koncentruje się na sobie, myśli, że jest najważniejsza i że świat kręci się wokół niej.
 • Emocjonalność – osoba, która wyraża swoje uczucia i emocje w sposób silny, przeżywa je intensywnie.
 • Eklektyzm – osoba, która łączy różne wartości, przekonania i style, tworząc własną, unikalną tożsamość.

Cechy na literę: F

 • Frasobliwość – osoba, która wykazuje się zbytnią troską i niepokojem o przyszłość, często wpadając w przesadne zamartwianie.
 • Fałszywość – osoba, która zachowuje się nieszczerze, manipuluje innymi i ukrywa swoje prawdziwe intencje.
 • Flegmatyczność – osoba, która ma spokojny, zrównoważony i nieco ospały temperament, rzadko wyraża silne emocje.
 • Filozoficzność – osoba, która skłania się ku refleksji, poszukiwaniu prawdy, analizie idei i wartości.
 • Figlarstwo – osoba, która lubi żartować, stroić sobie psikusy, wykazując się humorem i lekkim podejściem do życia.
 • Frywolność – osoba, która ma lekkomyślne podejście do życia, nie traktuje spraw poważnie i nie angażuje się emocjonalnie.
 • Fanatyzm – osoba, która wykazuje się niezdrowym, ślepym oddaniem dla jakiejś ideologii, przekonań czy wartości, często prowadząc do ekstremalnych działań.

Cechy na literę: G

 • Gadatliwość – osoba, która dużo mówi, często o różnych tematach, ma skłonność do przekraczania granic w rozmowach.
 • Grzeczność – osoba, która traktuje innych z szacunkiem, okazuje uprzejmość i takt w swoim zachowaniu.
 • Genialność – osoba, która wykazuje się wyjątkowym talentem, inteligencją czy kreatywnością, wyróżniając się na tle innych.
 • Godność – osoba, która zachowuje się z szacunkiem dla siebie i innych, dba o swój wizerunek i przestrzega zasad etykiety.
 • Gospodarność – osoba, która umiejętnie zarządza swoimi zasobami, czasem i pieniędzmi, dążąc do oszczędności i efektywności.
 • Gościnność – osoba, która chętnie przyjmuje gości, dba o ich komfort i dobre samopoczucie, oferuje pomoc i wsparcie.
 • Głupkowatość – osoba, która wykazuje się niezręcznością, brakiem taktu czy niewłaściwym poczuciem humoru w swoim zachowaniu.
 • Gnuśność – osoba, która unika wysiłku, jest leniwa, często odkłada swoje obowiązki na później.
 • Groźność – osoba, która wywołuje strach, niepokój czy niebezpieczeństwo w innych, często przez swoje zachowanie, wygląd czy postawę.

Cechy na literę: H

 • Honorowość – osoba, która kieruje się zasadami etyki i honoru, dba o swoją reputację i rzetelność w swoich działaniach.
 • Hojność – osoba, która chętnie dzieli się tym, co ma z innymi, ofiarowuje swój czas, pieniądze czy zasoby bez oczekiwania na korzyść.
 • Hałaśliwość – osoba, która jest głośna, przeszkadza innym, często nie zwraca uwagi na swoje otoczenie w trakcie rozmów czy wykonywania czynności.
 • Hipokryzja – osoba, która udaje, że posiada wartości, przekonania czy uczucia, by zyskać aprobatę otoczenia.
 • Humor – osoba, która potrafi dostrzegać zabawne, ironiczne czy absurdalne aspekty życia, ma zdolność do śmiechu i dystansu do siebie i innych.
 • Hamletyzm – osoba, która ma skłonność do niezdecydowania, często boryka się z dylematami moralnymi czy egzystencjalnymi.

Cechy na literę: I

 • Intuicja – osoba, która potrafi podejmować decyzje i rozumieć sytuacje opierając się na swoich wewnętrznych odczuciach i przeczuciach.
 • Inteligencja – osoba, która wykazuje się zdolnością do uczenia się, rozumienia i rozwiązywania problemów, posiada różnorodne umiejętności intelektualne.
 • Innowacyjność – osoba, która jest kreatywna, potrafi tworzyć nowe pomysły, rozwiązania i produkty, przyczyniając się do postępu.
 • Indywidualizm – osoba, która ceni swoją niezależność, wyraża własne przekonania i wartości, nie podąża za tłumem.
 • Inicjatywa – osoba, która potrafi podjąć działanie bez oczekiwania na polecenie, jest samodzielna i proaktywna.
 • Introspekcja – osoba, która potrafi analizować własne myśli, uczucia i motywacje, jest świadoma swoich wewnętrznych procesów.
 • Ironia – osoba, która ma zdolność do wyrażania swoich myśli w sposób subtelny, często z ukrytym znaczeniem lub przekąsem.
 • Idealizm – osoba, która dąży do ideałów, wierzy w możliwość osiągnięcia doskonałości i harmonii w świecie.
 • Impulsywność – osoba, która działa spontanicznie, nie zastanawia się nad konsekwencjami swoich działań, często zmienia swoje plany.
 • Introwertyzm – osoba, która czerpie energię z samotności, potrzebuje czasu dla siebie, jest skoncentrowana na swoim wewnętrznym świecie.
 • Intelektualizm – osoba, która ceni umysłowe zmagania, dociekania i dążenie do wiedzy, uwielbia prowadzić dyskusje na tematy naukowe czy filozoficzne.

Cechy na literę: J

 • Jowialny – osoba, która jest wesoła, pełna energii i entuzjazmu.
 • Jaskrawy – ktoś, kto ma wyrazisty, mocny charakter lub zachowanie.
 • Jałowy – osoba, której brakuje kreatywności i pomysłowości.
 • Jadowity – ktoś, kto potrafi być złośliwy, szyderczy i obraźliwy.
 • Jęczący – osoba narzekająca, często skarżąca się na swoje problemy.
 • Jastrzębi – ktoś, kto jest agresywny, zdeterminowany i bezkompromisowy w swoich działaniach.
 • Jazgotliwy – osoba, która jest hałaśliwa, głośna i męcząca.
 • Jurny – osoba pełna wigoru, żywiołowa i niepohamowana.
 • Jowiszowy – ktoś, kto ma w sobie pewność siebie i rozmach, bywa władczym.

Cechy na literę: K

 • Kreatywność – osoba, która ma zdolność do twórczego myślenia, generowania nowych pomysłów oraz rozwiązywania problemów.
 • Komunikatywność – osoba, która potrafi nawiązywać kontakty z innymi oraz skutecznie przekazywać swoje myśli i uczucia.
 • Krytycyzm – osoba, która analizuje sytuacje i pomysły, potrafi oceniać ich wartość i wskazywać słabości czy błędy.
 • Kochliwość – osoba, która okazuje uczucie i sympatię, troszczy się o innych, wyraża swoje uczucia poprzez gesty i słowa.
 • Krnąbrność – osoba, która często sprzeciwia się autorytetom, wyraża własne zdanie, może być uparta i nieugięta.
 • Kunktatorstwo – osoba, która unika podejmowania decyzji czy ryzyka, często wybiera najbezpieczniejsze i najmniej kontrowersyjne rozwiązania.
 • Kąśliwość – osoba, która potrafi ranić innych swoimi słowami lub zachowaniem, często celowo i z przekąsem.
 • Kategoryczność – osoba, która wyraża swoje przekonania i oceny w sposób stanowczy, nie pozostawiając miejsca na wątpliwości czy kompromis.

Cechy na literę: L

 • Lekkomyślność – osoba, która podejmuje decyzje czy działania bez głębszego zastanowienia, nie przewiduje konsekwencji swojego zachowania.
 • Lojalność – osoba, która jest wierna swoim przyjaciołom, rodzinie, pracodawcy czy przekonaniom, trwa przy nich w trudnych chwilach.
 • Litościwość – osoba, która ma współczucie dla cierpiących, chętnie im pomaga, nie gardzi nimi ani nie traktuje z wyższością.
 • Lekceważenie – osoba, która nie docenia wartości czy zdolności innych, traktuje ich z pobłażaniem, nie zwraca uwagi na ich osiągnięcia.
 • Lukratywność – osoba, która dąży do osiągnięcia zysków, korzyści materialnych, jest zmotywowana chęcią wzbogacenia się.
 • Lubieżność – osoba, która ma silne pragnienia seksualne, skłonności do rozwiązłości, może być nieobyczajna w swoim zachowaniu.

Cechy na literę: Ł

 • Łaskawość – osoba, która jest życzliwa, wyrozumiała, potrafi wybaczyć i okazać miłosierdzie wobec innych.
 • Łagodność – osoba, która ma spokojny, łagodny temperament, jest cicha, nie wywołuje konfliktów.
 • Łatwowierność – osoba, która łatwo wierzy innym, jest naiwna, może być podatna na oszustwa i manipulacje.
 • Łowca przygód – osoba, która uwielbia nowe doświadczenia, szuka przygód, jest żądna emocji, nie boi się ryzyka.
 • Łzawość – osoba, która łatwo się porusza do łez, jest emocjonalna, może być wrażliwa na smutek.

Cechy na literę: M

 • Małomówność – osoba, która mówi niewiele, jest skryta, często wybiera milczenie zamiast rozmowy.
 • Mądrość – osoba, która posiada wiedzę, doświadczenie i zdolność do wykorzystania tych zasobów w praktyce, potrafi podejmować trafne decyzje.
 • Miłość – osoba, która jest zdolna do głębokich uczuć, troski i oddania dla innych, okazuje szacunek i przywiązanie.
 • Magnetyzm – osoba, która przyciąga uwagę innych, ma silną osobowość, jest charyzmatyczna i wpływowa.
 • Materializm – osoba, która dąży do zdobycia dóbr materialnych, uznaje je za najważniejsze wartości życiowe, może być skłonna do konsumpcjonizmu.
 • Męstwo – osoba, która wykazuje się odwagą, zarówno fizyczną, jak i moralną, potrafi stawić czoła trudnościom i ryzykować dla dobra innych.
 • Mściwość – osoba, która nie potrafi wybaczyć krzywd, dąży do zemsty, nienawidzi tych, którzy ją skrzywdzili.
 • Manieryzm – osoba, która przejawia sztuczność, afektację w swoim zachowaniu, może być pretensjonalna, dążąca do wyróżnienia się z tłumu.
 • Maksymalizm – osoba, która dąży do osiągnięcia jak najlepszych wyników, niezadowolona z przeciętności.

Cechy na literę: N

 • Niewierność – osoba, która nie potrafi być wierna, np. swojemu partnerowi życiowemu.
 • Nikczemność – osoba, która ma złą, podłą naturę, jest zdolna do okrutnych i niegodziwych czynów.
 • Niezawodność – osoba, na której można polegać, dotrzymuje słowa, jest odpowiedzialna i wiarygodna.
 • Naiwność – osoba, która jest łatwowierna, nie dostrzega zła w innych, może być łatwa do zmanipulowania.
 • Nieśmiałość – osoba, która jest nieśmiała, ma trudności z nawiązywaniem kontaktów, unika sytuacji społecznych.
 • Niecierpliwość – osoba, która nie umie czekać, denerwuje się, gdy coś się przedłuża, może być impulsywna i nerwowa.
 • Niewdzięczność – osoba, która nie potrafi docenić pomocy innych, nie okazuje wdzięczności, może być egoistyczna i bezduszna.
 • Niezdecydowanie – osoba, która ma trudności z podejmowaniem decyzji, może być niepewna siebie, często zmienia zdanie.
 • Nietolerancja – osoba, która nie akceptuje inności, ma uprzedzenia, może być nietolerancyjna wobec innych kultur, religii czy orientacji seksualnej.
 • Niewyparzona gęba – osoba, która mówi bez zastanowienia, może być szorstka w słowach, nie zawsze przemyśla swoje wypowiedzi.
 • Nieszczerość – osoba, która nie mówi prawdy, może kłamać, wprowadzać innych w błąd, nie jest szczera w swoich uczuciach i intencjach.
 • Nieustępliwość – osoba, która trzyma się swojego zdania, nie daje za wygraną, może być uparta i zawzięta.
 • Niespokojność – osoba, która jest niecierpliwa, ma trudności z uspokojeniem się, może być niespokojna duchem, zawsze w ruchu.
 • Nielojalność – osoba, która nie jest wierna swoim wartościom, przyjaciołom czy partnerom, może zmieniać strony, zdradzać zaufanie.
 • Niewrażliwość – osoba, która nie przejmuje się uczuciami innych, nie okazuje współczucia, może być obojętna na czyjeś problemy.
 • Nagłość – osoba, która działa bez zastanowienia, impulsywnie, może podejmować pochopne decyzje, nie analizować sytuacji.
 • Nieporadność – osoba, która ma trudności z radzeniem sobie w życiu, jest niezdarna, nieumiejętna, może mieć problemy z organizacją swojego czasu.
 • Niewinność – osoba, która jest czysta, niewinna, nie zna zła, może być naiwna, oczekuje od innych tylko dobra.

Cechy na literę: O

 • Odpowiedzialność – osoba, która potrafi wziąć odpowiedzialność za swoje decyzje, czyny i konsekwencje, jest rzetelna i sumienna.
 • Optymizm – osoba, która patrzy na świat z pozytywnym nastawieniem, wierzy w powodzenie swoich działań, potrafi znaleźć dobre strony w trudnych sytuacjach.
 • Obowiązkowość – osoba, która przestrzega zasad, terminów i norm, traktuje swoje obowiązki poważnie, dąży do ich wypełnienia.
 • Otwartość – osoba, która jest otwarta na nowe doświadczenia, inne kultury i pomysły, potrafi się dostosować do zmieniających się sytuacji.
 • Opanowanie – osoba, która potrafi kontrolować swoje emocje, nie traci głowy w trudnych sytuacjach, jest spokojna i zrównoważona.
 • Obrotność – osoba, która jest sprytna, potrafi szybko myśleć, rozwiązywać problemy i radzić sobie w różnych sytuacjach.
 • Odwaga – osoba, która nie boi się ryzyka, stawić czoła trudnym sytuacjom, potrafi przełamywać własne lęki i granice.
 • Oszczędność – osoba, która dba o swoje finanse, potrafi oszczędzać, planować wydatki i inwestować z rozwagą.
 • Opiekuńczość – osoba, która troszczy się o innych, jest pomocna, gotowa do poświęceń dla dobra swoich bliskich.

Cechy na literę: P

 • Perfekcjonizm – osoba, która dąży do doskonałości, nie akceptuje półśrodków, może być nadmiernie wymagająca wobec siebie i innych.
 • Próżność – osoba, która zwraca dużą uwagę na swój wygląd, może być zarozumiała, chce się podobać i być podziwiana.
 • Punktualność – osoba, która przestrzega terminów, zawsze przychodzi na czas, szanuje czas innych i swoje zobowiązania.
 • Poczucie humoru – osoba, która potrafi rozbawiać innych, jest dowcipna, lubi żarty i potrafi się śmiać z siebie.
 • Pracowitość – osoba, która jest wytrwała w pracy, potrafi się angażować w swoje zadania, stawia sobie cele i dąży do ich realizacji.
 • Podejrzliwość – osoba, która ma trudności z zaufaniem innym, może być nieufna, często wątpi w czyjeś intencje.
 • Przyjazność – osoba, która potrafi nawiązać przyjacielskie relacje z innymi, jest życzliwa, gotowa pomóc, troszczy się o swoich bliskich.
 • Pokora – osoba, która potrafi przyznać się do błędu, ma świadomość swoich ograniczeń, potrafi być skromna i bezpretensjonalna.
 • Przedsiębiorczość – osoba, która ma odwagę podejmować ryzyko, jest innowacyjna, dąży do realizacji swoich pomysłów i marzeń.
 • Przebojowość – osoba, która potrafi narzucić swoją wolę, zapał i energię, jest pewna siebie, dąży do sukcesu.
 • Przezorność – osoba, która potrafi przewidywać konsekwencje swoich działań, jest roztropna, unika niepotrzebnego ryzyka.
 • Przemyślność – osoba, która dokładnie analizuje sytuacje, zastanawia się nad swoimi decyzjami, nie podejmuje pochopnych kroków.
 • Pozytywne myślenie – osoba, która patrzy na świat z optymizmem, wierzy w dobre strony ludzi, potrafi się cieszyć małymi rzeczami.
 • Prawdomówność – osoba, która mówi prawdę, jest szczera, nie ukrywa swoich uczuć i myśli przed innymi.

Cechy na literę: R

 • Roztropność – osoba, która dokładnie przemyśla swoje decyzje, jest ostrożna i roztropna, unika niepotrzebnego ryzyka.
 • Radość – osoba, która potrafi cieszyć się życiem, emanuje pozytywną energią, jest optymistyczna i pogodna.
 • Romantyczność – osoba, która jest uczuciowa, wrażliwa na piękno, może być marzycielska i idealizować rzeczywistość.
 • Refleksyjność – osoba, która potrafi zastanawiać się nad sobą i swoim życiem, analizuje swoje doświadczenia, potrafi wyciągać wnioski.
 • Rozwaga – osoba, która potrafi zachować spokój w trudnych sytuacjach, jest opanowana, nie podejmuje pochopnych decyzji.
 • Religijność – osoba, która jest głęboko związana z wiarą, praktykuje swoją religię, szanuje wartości duchowe.
 • Receptywność – osoba, która jest otwarta na nowe doświadczenia, potrafi się uczyć, chłonąć wiedzę i rozwijać.
 • Racjonalność – osoba, która kieruje się rozumem, podejmuje decyzje oparte na logice, potrafi kontrolować swoje emocje.
 • Rzeczowość – osoba, która mówi konkretnie i na temat, jest precyzyjna w swoich wypowiedziach, nie zbacza na boki.
 • Rozsądek – osoba, która podejmuje decyzje oparte na logice i zdrowym rozsądku, unika nieprzemyślanych kroków, potrafi wyważyć za i przeciw.
 • Rozwiązłość – osoba, która może prowadzić swobodny, nieskrępowany tryb życia, może być skłonna do wyuzdanych zachowań.
 • Rozrzutność – osoba, która może nieumiejętnie zarządzać swoimi zasobami, wydaje pieniądze bez zastanowienia.

Cechy na literę: S

 • Skromność – osoba, która nie przechwala się swoimi osiągnięciami, jest niepozorna, nie szuka uwagi innych.
 • Skąpstwo – osoba, która trudno wydaje pieniądze, jest niechętna do dzielenia się z innymi, może być nadmiernie oszczędna.
 • Samodzielność – osoba, która potrafi radzić sobie bez pomocy innych, jest pewna siebie, niezależna.
 • Szyderstwo – osoba, która wyśmiewa innych, jest złośliwa.
 • Samokontrola – osoba, która potrafi panować nad swoimi emocjami, zachować spokój w trudnych sytuacjach, kontrolować swoje zachowanie.
 • Sensualność – osoba, która jest wrażliwa na bodźce zmysłowe, potrafi cieszyć się przyjemnościami zmysłowymi, jest czuła.
 • Samouwielbienie – osoba, która bardzo się sobą zachwyca, może być egocentryczna, mająca wygórowane mniemanie o sobie.
 • Spokój – osoba, która potrafi zachować opanowanie, jest cicha i spokojna, dobrze radzi sobie ze stresem.
 • Szczerość – osoba, która mówi prawdę, jest otwarta i uczciwa, nie kryje swoich uczuć i myśli przed innymi.
 • Służalczość – osoba, która jest nadmiernie uległa, stara się zadowolić innych, może być przesadnie podporządkowana.
 • Spryt – osoba, która potrafi radzić sobie w trudnych sytuacjach, jest przebiegła, potrafi znaleźć wyjście z każdej sytuacji.
 • Sumienność – osoba, która dokładnie wykonuje swoje obowiązki, jest odpowiedzialna, dba o szczegóły.
 • Stabilność – osoba, która jest zrównoważona emocjonalnie, nie zmienia się z dnia na dzień, jest konsekwentna.
 • Solidarność – osoba, która wspiera innych, jest życzliwa, potrafi stanąć po stronie

Cechy na literę: T

 • Tchórzostwo – osoba, która unika sytuacji trudnych, nie potrafi stawić czoła wyzwaniom, boi się ryzyka.
 • Tolerancja – osoba, która szanuje opinie i przekonania innych, jest otwarta na różnorodność, potrafi się dostosować.
 • Tradycyjność – osoba, która szanuje tradycje, jest przywiązana do swojej kultury, ceni zwyczaje.
 • Troska – osoba, która dba o innych, jest opiekuńcza, empatyczna, pomaga w potrzebie.
 • Troskliwość – osoba, która dba o szczegóły, jest pilna, starannie wykonuje swoje obowiązki.
 • Twardość – osoba, która jest stanowcza, nie daje się złamać, potrafi postawić na swoim.
 • Twórczość – osoba, która potrafi tworzyć, jest kreatywna, ma pomysły, potrafi wyrazić siebie przez sztukę.
 • Tkliwość – osoba, która jest uczuciowa, wrażliwa, potrafi wyrazić swoje uczucia, jest romantyczna.
 • Taktowność – osoba, która potrafi unikać niezręcznych sytuacji, jest dyskretna, szanuje uczucia innych, umie mówić delikatnie o trudnych sprawach.
 • Teatralność – osoba, która potrafi zachowywać się teatralnie, ekspresyjnie, jest pełna dramatyzmu.

Cechy na literę: U

 • Uczciwość – osoba, która jest rzetelna, prawdomówna, przestrzega zasad moralnych, nie oszukuje innych.
 • Uprzejmość – osoba, która jest miła, grzeczna, szanuje innych, okazuje szacunek i dobre maniery.
 • Upór – osoba, która jest nieugięta, trwała w swoich przekonaniach, nie zmienia łatwo zdania, może być zawzięta.
 • Urok osobisty – osoba, która ma naturalną charyzmę, jest atrakcyjna dla innych, potrafi zjednać sobie ludzi.
 • Uczuciowość – osoba, która jest wrażliwa emocjonalnie, potrafi okazywać uczucia, być blisko z innymi.
 • Uczynność – osoba, która jest pomocna, chętnie niesie wsparcie, gotowa do poświęceń dla innych.
 • Unikanie konfliktów – osoba, która stara się unikać konfliktów, szuka pokojowych rozwiązań, unika agresji.
 • Ugodowość – osoba, która jest skłonna do kompromisu, dąży do porozumienia, jest elastyczna i potrafi dostosować się do różnych sytuacji.

Cechy na literę: W

 • Wierność – osoba, która jest lojalna, oddana innym, niezmienna w uczuciach, potrafi dotrzymać obietnic.
 • Wrażliwość – osoba, która jest wrażliwa emocjonalnie, potrafi odczuwać emocje innych, jest empatyczna.
 • Współczucie – osoba, która potrafi poczuć ból innych, ma serce na dłoni, jest życzliwa i chętna do pomocy.
 • Waleczność – osoba, która potrafi stawić czoło przeciwnościom, jest odważna, nie boi się wyzwań.
 • Wyrozumiałość – osoba, która potrafi zrozumieć innych, jest tolerancyjna, nie ocenia zbyt surowo.
 • Władczość – osoba, która ma silne poczucie władzy, potrafi kontrolować innych, może być dominująca.
 • Wnikliwość – osoba, która potrafi głęboko analizować sytuacje, jest dociekliwa, aby zrozumieć prawdziwe motywy innych.
 • Wielkoduszność – osoba, która potrafi wybaczać, nie pamięta urazy, jest hojna, szczodra.
 • Wytrwałość – osoba, która nie poddaje się, dąży do celu, potrafi z determinacją pokonywać trudności.
 • Wesołość – osoba, która ma pozytywne nastawienie, jest radosna, potrafi się śmiać, cieszyć życiem.
 • Wyrachowanie – osoba, która jest przebiegła, potrafi manipulować innymi, dąży do swoich celów, nie zważając na innych.
 • Wdzięczność – osoba, która potrafi docenić to, co ma, jest wdzięczna za dobro, które spotkało ją w życiu, potrafi okazywać wdzięczność innym.
 • Wyczucie – osoba, która potrafi wyczuć nastroje innych, zachować się odpowiednio do sytuacji, ma wyczucie czasu i miejsca.
 • Wygadanie – osoba, która potrafi mówić swobodnie, jest elokwentna, potrafi przekazać swoje myśli i uczucia.

Cechy na literę: Ż

 • Życzliwość – osoba, która jest miła, uprzejma, gotowa do pomocy, zawsze stara się być przyjazna dla innych.
 • Żarliwość – osoba, która jest pełna energii, pasji, zaangażowania, dąży do osiągnięcia celu z determinacją.
 • Żądza – osoba, która intensywnie czegoś pragnie, może to być związane z pragnieniem władzy, bogactwa czy miłości.
 • Żartobliwość – osoba, która ma poczucie humoru, potrafi rozbawić innych, ceni żarty i śmiech.
 • Żywiołowość – osoba, która jest pełna energii, entuzjazmu, żywiołowa, lubi być w centrum uwagi.
 • Żywa wyobraźnia – osoba, która posiada bogatą, żywą wyobraźnię, potrafi tworzyć wizje, marzenia, być kreatywna, innowacyjna.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze artykuły

Podobne artykuły

Co robić z dziewczyną? Lista ponad 40 kreatywnych pomysłów

Bez względu na to, jak długo jesteś ze swoją dziewczyną, znalezienie nowych i interesujących rzeczy do zrobienia razem...

Jak komplementować kobietę? 30 komplementów dla dziewczyny

W komplementowaniu kobiety, pierwszą rzeczą jaka przychodzi na myśl jest najczęściej wygląd - szczególnie kiedy jeszcze jej dobrze...

Skorpion: cechy charakteru

Skorpion to ósmy znak zodiaku, który obejmuje osoby urodzone między 23 października a 21 listopada. Znany ze swojego...

Wartości w życiu człowieka: 10 najważniejszych

Życie składa się z wielu elementów, które często determinują nasz sukces i szczęście. Dla większości najważniejsze wartości w...