Absolutystyczny – co to znaczy? Definicja i przykłady

Strona głównaRozwój i relacjeCechy charakteru i osobowściAbsolutystyczny - co to znaczy? Definicja i przykłady

Absolutyzm to cecha charakteru, która ma swoje korzenie w historii i filozofii. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu zjawisku, omawiając jego pozytywne i negatywne aspekty, powiązania z innymi cechami charakteru oraz strategie radzenia sobie z sytuacjach, gdy absolutyzm wpływa na relacje interpersonalne i codzienne funkcjonowanie.

Definicja absolutyzmu jako cechy charakteru

Absolutyzm jako cecha charakteru odnosi się do tendencji jednostki do myślenia i działania w sposób nieugięty, nieelastyczny i nieodmienny. Osoby absolutystyczne mają silne przekonania i wartości, których nie są skłonne zmieniać, nawet w obliczu nowych informacji czy okoliczności. Bycie osobą absolutystyczną oznacza trwanie przy swoim stanowisku, niezależnie od konsekwencji czy wpływu na innych.

W psychologii, absolutyzm jest często utożsamiany z czarno-białym myśleniem, czyli widzeniem świata wyłącznie w kategoriach skrajnych, bez odcieni szarości. Osoby absolutystyczne mają tendencję do oceniania sytuacji, zdarzeń i ludzi jako całkowicie dobrych lub złych, sukcesów lub porażek, bez możliwości zrozumienia i akceptacji subtelnych niuansów czy różnic.

Historia i pochodzenie terminu 'absolutystyczny’

Termin „absolutystyczny” wywodzi się z filozofii politycznej, gdzie absolutyzm oznaczał system rządów, w którym władza monarsza była nieograniczona i niepodzielna. W takim ujęciu, absolutyzm był przeciwieństwem konstytucjonalizmu, który zakładał ograniczenie władzy królewskiej przez prawa i instytucje. Pierwsze zastosowanie tego terminu w kontekście cech charakteru pojawiło się w XIX wieku, kiedy to zaczęto zauważać podobieństwa między absolutystycznym stylem rządzenia a niektórymi postawami jednostek.

W psychologii, termin „absolutystyczny” zaczął być używany w XX wieku, głównie w kontekście badań nad osobowością i stylami myślenia. Wówczas to zaczęto zauważać, że niektóre osoby wykazują podobne cechy do absolutystycznych władców, takie jak nieugiętość, nieelastyczność czy dążenie do dominacji. Współcześnie, absolutyzm jako cecha charakteru jest przedmiotem badań w różnych dziedzinach psychologii, takich jak psychologia osobowości, psychologia społeczna czy psychologia kliniczna.

Absolutystyczny styl myślenia

Absolutystyczny styl myślenia charakteryzuje się przede wszystkim dążeniem do uproszczeń, generalizacji i kategoryzacji. Osoby absolutystyczne mają tendencję do oceniania sytuacji, zdarzeń i ludzi według sztywnych, niezmiennych kryteriów, które nie uwzględniają indywidualnych cech czy okoliczności. W efekcie, absolutystyczne myślenie prowadzi do tworzenia sztywnych schematów poznawczych, które utrudniają elastyczne dostosowanie się do zmieniających się warunków czy zrozumienie innych punktów widzenia.

Przykłady absolutystycznego myślenia obejmują:

 • Myślenie „wszystko albo nic” – ocenianie sytuacji jako całkowicie dobrej lub złej, bez możliwości zrozumienia i akceptacji subtelnych niuansów czy różnic.
 • Generalizowanie – przypisywanie jednej cechy lub zachowania do całej grupy ludzi, bez uwzględnienia indywidualnych różnic.
 • Kategoryzowanie – dzielenie ludzi na „my” i „oni”, co prowadzi do uproszczeń i stereotypów.
 • Traktowanie swoich przekonań i wartości jako jedynie słusznych, niezależnie od kontrargumentów czy dowodów.
Absolutystyczne myślenieAlternatywne myślenie
Wszystko albo nicMyślenie w odcieniach szarości
GeneralizowanieUwzględnianie indywidualnych różnic
KategoryzowanieUnikanie stereotypów
Nieugiętość przekonańOtwartość na nowe informacje

Pozytywne aspekty absolutyzmu

Absolutyzm jako cecha charakteru może być źródłem wielu pozytywnych zachowań i postaw. Osoby absolutystyczne często wykazują się determinacją i konsekwencją w dążeniu do celu, co jest kluczowe w osiąganiu sukcesów zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Ich podejście do zadań i wyzwań jest zazwyczaj bardzo zdecydowane, co pozwala im na szybkie i efektywne działanie.

 • Zdolność do podejmowania decyzji: Absolutyzm sprzyja szybkiemu i zdecydowanemu podejmowaniu decyzji. Osoby absolutystyczne rzadko wahają się, co w sytuacjach wymagających natychmiastowej reakcji może być nieocenioną zaletą.
 • Wytrwałość: Dzięki swojej nieugiętości, osoby absolutystyczne często osiągają zamierzone cele, nawet jeśli wymaga to od nich wielkiego wysiłku i poświęcenia. Ich wytrwałość jest inspirująca dla otoczenia.
 • Wysokie standardy: Absolutystyczne nastawienie do życia często wiąże się z utrzymywaniem wysokich standardów w różnych dziedzinach, co może prowadzić do osiągania wybitnych wyników.

Jednakże, aby absolutyzm mógł przynieść pozytywne efekty, ważne jest, aby osoby posiadające tę cechę były świadome swoich ograniczeń i potrafiły elastycznie dostosować się do zmieniających się okoliczności. Właściwe zarządzanie własnym absolutyzmem może przyczynić się do rozwoju osobistego i profesjonalnego, a także do budowania zdrowych relacji z innymi.

Negatywne aspekty absolutyzmu

Mimo że absolutyzm może być źródłem wielu pozytywnych cech, wiąże się również z pewnymi negatywnymi aspektami. Osoby absolutystyczne mogą napotykać trudności w sytuacjach, które wymagają elastyczności i adaptacji. Ich czarno-białe widzenie świata może prowadzić do konfliktów i nieporozumień w relacjach interpersonalnych.

 • Brak elastyczności: Absolutyzm może prowadzić do sztywności w myśleniu i działaniu, co utrudnia dostosowanie się do nowych sytuacji i przyjmowanie alternatywnych punktów widzenia.
 • Trudności w relacjach interpersonalnych: Osoby absolutystyczne mogą mieć problem z kompromisami, co może być przyczyną konfliktów w relacjach z innymi, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.
 • Presja i stres: Wysokie standardy i nieustępliwość w dążeniu do celu mogą prowadzić do nadmiernego stresu i wypalenia, zarówno u osób absolutystycznych, jak i u osób z ich otoczenia.

Aby zminimalizować negatywne skutki absolutyzmu, osoby z tą cechą powinny pracować nad rozwojem umiejętności komunikacyjnych, empatii oraz otwartości na nowe doświadczenia. Warto również nauczyć się technik relaksacyjnych i zarządzania stresem, aby lepiej radzić sobie z presją, którą absolutyzm może generować.

Absolutyzm a inne cechy charakteru

Absolutyzm jako cecha charakteru często bywa mylony lub utożsamiany z innymi cechami, takimi jak perfekcjonizm, upór czy determinacja. Choć te cechy mogą się przejawiać w podobnych zachowaniach, istotne jest zrozumienie ich odrębności oraz tego, jak mogą na siebie wzajemnie wpływać.

Perfekcjonizm to dążenie do osiągnięcia ideału, często kosztem własnego zdrowia psychicznego lub relacji z innymi. Osoba perfekcjonistyczna może wykazywać absolutystyczne tendencje, gdyż nie akceptuje żadnych półśrodków ani kompromisów. Z drugiej strony, upór to nieugiętość w dążeniu do celu, która może być postrzegana jako pozytywna, gdy prowadzi do realizacji ważnych projektów, ale negatywna, gdy uniemożliwia elastyczne dostosowanie się do zmieniających się okoliczności.

Determinacja, czyli silna wola do osiągnięcia zamierzonego celu, jest cechą pożądaną i często kojarzoną z sukcesem. Osoba absolutystyczna może być wyjątkowo zdeterminowana, jednak jej nieelastyczność w myśleniu może prowadzić do ignorowania alternatywnych ścieżek do sukcesu. Warto zatem rozważyć, w jaki sposób te cechy mogą się uzupełniać, ale też i ograniczać, aby móc świadomie kształtować swój rozwój osobisty i zawodowy.

Jak rozpoznać cechy absolutyzmu u siebie i innych?

Rozpoznanie cech absolutyzmu u siebie lub innych może być kluczowe dla zrozumienia własnych reakcji oraz dla budowania zdrowych relacji interpersonalnych. Oto kilka wskazówek i znaków, które mogą świadczyć o absolutystycznych tendencjach:

 • Myślenie czarno-białe – osoba absolutystyczna często widzi świat w kategoriach skrajnych, bez miejsca na odcienie szarości.
 • Trudności z kompromisem – absolutystyczne podejście do życia może prowadzić do niechęci wobec ustępstw i kompromisów, nawet gdy są one korzystne dla wszystkich stron.
 • Wysokie oczekiwania – zarówno wobec siebie, jak i innych, co może prowadzić do rozczarowań i konfliktów.

Jeśli zauważysz, że często wpadasz w pułapkę absolutystycznego myślenia lub obserwujesz to u kogoś bliskiego, ważne jest, aby podjąć kroki w celu zrozumienia i złagodzenia tych tendencji. Rozpoznanie absolutyzmu może być pierwszym krokiem do bardziej elastycznego i otwartego podejścia do życia.

Radzenie sobie z absolutyzmem – strategie i techniki

Absolutyzm może być wyzwaniem zarówno dla osób, które wykazują te cechy, jak i dla ich otoczenia. Oto kilka strategii i technik, które mogą pomóc w radzeniu sobie z absolutyzmem:

 • Praca nad elastycznością myślenia – ćwiczenia mające na celu dostrzeganie różnych perspektyw i rozważanie alternatywnych rozwiązań mogą pomóc w przełamaniu absolutystycznego myślenia.
 • Ustawianie realistycznych oczekiwań – zarówno wobec siebie, jak i innych, może pomóc w unikaniu rozczarowań i niepotrzebnych konfliktów.
 • Techniki relaksacyjne i redukcji stresu – takie jak medytacja, jogę czy głębokie oddychanie, które mogą pomóc w zwiększeniu odporności na frustracje wynikające z nieosiągania absolutnych standardów.

Pamiętaj, że praca nad sobą wymaga czasu i cierpliwości. Nie oczekuj natychmiastowych zmian, ale bądź konsekwentny w dążeniu do większej elastyczności i otwartości na świat. Wsparcie ze strony bliskich lub profesjonalistów, takich jak psychologowie czy coachowie, może być nieocenione w procesie radzenia sobie z absolutyzmem.

Absolutyzm w kulturze – przykłady z literatury i filmu

Absolutyzm jako cecha charakteru często pojawia się w literaturze i filmie, gdzie twórcy wykorzystują go do budowania napięcia dramatycznego lub podkreślenia konfliktu wewnętrznego bohaterów. Postacie absolutystyczne mogą być zarówno fascynujące, jak i przerażające, a ich nieugięte przekonania często prowadzą do tragicznych, ale i pouczających zakończeń.

W literaturze klasycznej postać Kapitana Ahaba z powieści „Moby Dick” Hermana Melville’a jest przykładem osoby o absolutystycznym charakterze. Jego obsesyjne poszukiwanie białego wieloryba i niezdolność do zrezygnowania z zemsty, nawet kosztem życia załogi, ukazuje destrukcyjną naturę absolutyzmu. W filmie, postać Anakina Skywalkera/Dartha Vadera z serii „Gwiezdne Wojny” ilustruje, jak absolutystyczne myślenie może prowadzić do upadku i przemiany w ciemną stronę mocy.

 • Analiza postaci Lorda Voldemorta z serii o Harrym Potterze, który reprezentuje absolutystyczne przekonanie o własnej wyższości i nieomylności.
 • Omówienie postaci Howarda Roarka z powieści „Źródło” Ayn Rand, który jest nieugięty w swoich artystycznych przekonaniach, nawet kosztem osobistego szczęścia i akceptacji społecznej.
 • Przykład Travisa Bickle’a z filmu „Taksówkarz” Martina Scorsese, który pokazuje, jak absolutystyczne myślenie może prowadzić do alienacji i przemocy.

Te przykłady z kultury pokazują, jak absolutyzm może być zarówno źródłem siły, jak i słabości. Analiza takich postaci może dostarczyć cennych lekcji o konsekwencjach nieugiętego trzymania się własnych przekonań bez względu na okoliczności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze artykuły

Podobne artykuły

Biegunowość – co to znaczy? Definicja i przykłady

Zrozum biegunowość! Odkryj jej definicję i zastosowanie w codziennym życiu. Przeczytaj nasz artykuł, aby dowiedzieć się więcej i zrozumieć ten termin.

Bojaźliwość – co to znaczy? Definicja i przykłady

Zrozum bojaźliwość - jej definicję i skutki. Dowiedz się, jak radzić sobie z tym uczuciem, poprzez konkretne przykłady i praktyczne porady.

Zauroczenie a miłość – różnice i 14 pytań testowych

Romantyczne historie o miłości od pierwszego wejrzenia są częstym wątkiem wykorzystywanym w kinematografii. Rzeczywistość zawsze weryfikuje uczucie, oddzielając prawdziwą...

Intelektualizm – co to znaczy? Definicja i przykłady

Zrozum intelektualizm - jego definicję i znaczenie. Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się więcej na ten temat i zobaczyć praktyczne przykłady.