Flegmatyczność – co to znaczy? Definicja i przykłady

Strona głównaRozwój i relacjeCechy charakteru i osobowściFlegmatyczność - co to znaczy? Definicja i przykłady

W tym artykule przyjrzymy się bliżej flegmatyczności – jednemu z czterech podstawowych temperamentów według teorii Hipokratesa. Omówimy charakterystyczne cechy osób o tym temperamencie, ich mocne i słabe strony, a także wpływ flegmatyczności na relacje interpersonalne. Dowiesz się również, jak radzić sobie z negatywnymi aspektami tego temperamentu oraz czy flegmatyczność może ulec zmianie.

Definicja flegmatyczności

Flegmatyczność to termin pochodzący od greckiego słowa „phlegma”, oznaczającego śluz. W starożytności uważano, że nadmiar śluzu w organizmie wpływa na nasze zachowanie, sprawiając, że stajemy się spokojni, opanowani i nieco ospali. Współcześnie flegmatyczność rozumiana jest jako jeden z temperamentów, czyli wzorców zachowań i reakcji emocjonalnych, które są wrodzone i stosunkowo stałe w czasie.

Temperament flegmatyczny charakteryzuje się przede wszystkim spokojem, opanowaniem, cierpliwością i brakiem skłonności do konfliktów. Osoby o tym temperamencie zwykle nie wykazują silnych emocji, a ich reakcje na bodźce zewnętrzne są umiarkowane.

Flegmatyczność jako jeden z czterech temperamentów

Teoria czterech temperamentów została opracowana przez starożytnego greckiego lekarza Hipokratesa. Według niej, ludzkie zachowanie i emocje są kształtowane przez równowagę czterech płynów ciała, zwanych humorami: krwią, żółcią, czarną żółcią i śluzem. Każdy z tych humorów odpowiada jednemu z temperamentów: sangwinicznemu, cholerycznemu, melancholijnemu i flegmatycznemu.

TemperamentHumorCharakterystyczne cechy
SangwinikKrewOptymizm, towarzyskość, entuzjazm
CholerykŻółćDecyzyjność, asertywność, niecierpliwość
MelancholikCzarna żółćWrażliwość, introwertyzm, skłonność do smutku
FlegmatykŚluzSpokój, opanowanie, cierpliwość

Flegmatyczność jest zatem jednym z czterech podstawowych temperamentów, które mają wpływ na nasze zachowania, emocje i sposób reagowania na otoczenie. Warto jednak pamiętać, że współczesna psychologia nie traktuje teorii Hipokratesa dosłownie, lecz raczej jako jeden z pierwszych prób zrozumienia i sklasyfikowania różnic indywidualnych między ludźmi.

Charakterystyka osoby o temperamentie flegmatycznym

Osoby o temperamentie flegmatycznym często wyróżniają się spokojem i zrównoważeniem. Ich reakcje emocjonalne są zazwyczaj łagodne, a zachowanie cechuje się konsekwencją i stabilnością. Flegmatycy rzadko ulegają nagłym zmianom nastroju, co sprawia, że są postrzegani jako niezawodni i przewidywalni.

 • Opanowanie – Flegmatycy słyną z umiejętności zachowania zimnej krwi nawet w najbardziej stresujących sytuacjach. Ich zdolność do kontrolowania emocji często przekłada się na efektywne radzenie sobie z problemami i konfliktami.
 • Brak skłonności do konfliktów – Osoby o tym temperamencie unikają konfrontacji i starają się rozwiązywać spory w sposób pokojowy. Ich naturalna tendencja do poszukiwania kompromisu czyni ich dobrymi mediatorami.
 • Cierpliwość – Flegmatycy są cierpliwi i wytrwali, co sprawia, że dobrze radzą sobie z zadaniami wymagającymi długotrwałej koncentracji i wytrwałości. Ich cierpliwość jest również atutem w relacjach międzyludzkich.

Temperament flegmatyczny wpływa również na styl pracy i interakcje społeczne. Flegmatycy często preferują rutynowe, dobrze zorganizowane środowisko pracy, gdzie mogą działać bez pośpiechu i presji. W relacjach z innymi są lojalni i niezbyt wymagający, co sprawia, że są cenionymi przyjaciółmi i współpracownikami.

Pozytywne aspekty flegmatyczności

Temperament flegmatyczny niesie ze sobą wiele korzyści, które mogą być cenne zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Oto niektóre z nich:

 • Zdolność do utrzymania spokoju – Flegmatycy są mistrzami w zachowaniu spokoju, co jest nieocenione w sytuacjach kryzysowych. Ich zdolność do opanowania emocji pozwala im podejmować przemyślane decyzje.
 • Praca zespołowa – Dzięki swojej naturze unikającej konfliktów, flegmatycy są doskonałymi członkami zespołu. Potrafią słuchać innych i wspierać współpracowników, co sprzyja budowaniu pozytywnej atmosfery w grupie.
 • Cierpliwość i wytrwałość – Te cechy pozwalają flegmatykom na skuteczne realizowanie długoterminowych projektów i zadań, które wymagają stałej uwagi i systematyczności.

Empatia i tolerancja to kolejne pozytywne cechy flegmatyków, które przyczyniają się do budowania głębokich i trwałych relacji z innymi ludźmi. Ich zdolność do zrozumienia i akceptacji różnych punktów widzenia sprawia, że są cenionymi partnerami w dialogu.

Negatywne aspekty flegmatyczności

Osoby o temperamentie flegmatycznym są często cenione za ich spokój i zdolność do zachowania opanowania w stresujących sytuacjach. Jednakże, ten sam temperament może prowadzić do pewnych trudności i wyzwań. Poniżej przedstawiamy potencjalne wady związane z flegmatycznością, które mogą wpływać na różne aspekty życia.

 • Brak inicjatywy: Flegmatycy mogą mieć tendencję do pasywności i braku motywacji do podejmowania nowych działań. Ich naturalna skłonność do unikania zmian może prowadzić do stagnacji, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.
 • Unikanie konfliktów: Chociaż zdolność do unikania konfliktów może być postrzegana jako zaleta, często skutkuje to brakiem asertywności. Flegmatycy mogą mieć problem z wyrażaniem własnych potrzeb i granic, co może prowadzić do nierozwiązywania problemów i gromadzenia frustracji.
 • Percepcja obojętności: Spokojne i zrównoważone zachowanie flegmatyków może być mylnie interpretowane jako obojętność lub lenistwo. Inni mogą odbierać ich zachowanie jako brak zaangażowania lub zainteresowania, co może wpływać na relacje międzyludzkie i ocenę w środowisku pracy.

Warto zauważyć, że każdy temperament ma swoje słabe strony, a flegmatyczność nie jest wyjątkiem. Kluczem jest świadomość tych aspektów i pracowanie nad nimi, aby nie stały się one przeszkodą w osiąganiu celów i budowaniu satysfakcjonujących relacji.

Flegmatyczność a relacje interpersonalne

Temperament flegmatyczny ma znaczący wpływ na relacje interpersonalne. Osoby o tym temperamencie często są postrzegane jako lojalne, niekonfliktowe i stabilne emocjonalnie, co może być atutem w wielu sytuacjach społecznych. Niemniej jednak, istnieją pewne wyzwania, które mogą pojawić się w interakcjach z innymi.

 • Trudności w wyrażaniu emocji: Flegmatycy mogą mieć problem z otwartym wyrażaniem uczuć, co czasami utrudnia innym zrozumienie ich prawdziwych intencji i emocji. To może prowadzić do nieporozumień i poczucia dystansu w relacjach.
 • Brak inicjatywy w relacjach: Ich naturalna tendencja do pasywności może sprawiać, że flegmatycy rzadziej podejmują działania mające na celu pogłębienie lub poprawę relacji. Mogą oczekiwać, że to inni będą inicjatorami spotkań czy rozmów, co może być odczytywane jako brak zainteresowania.
 • Percepcja jako osoba niezdecydowana: Flegmatycy mogą być postrzegani jako osoby niezdecydowane lub niepewne, co w pewnych sytuacjach zawodowych lub osobistych może wpływać na ich wiarygodność i zdolność do przywództwa.

Mimo tych wyzwań, flegmatycy mogą budować głębokie i trwałe relacje, jeśli będą świadomi swoich naturalnych tendencji i będą pracować nad aktywnym uczestnictwem w życiu społecznym. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i asertywności może znacząco poprawić jakość ich interakcji z innymi.

Jak radzić sobie z negatywnymi aspektami flegmatyczności?

Osoby o temperamentie flegmatycznym mogą napotykać różne wyzwania związane z ich naturalnymi skłonnościami do spokoju i opanowania. Aby skutecznie radzić sobie z potencjalnymi wadami tego temperamentu, warto zastosować się do kilku strategii.

 • Rozwijanie asertywności: Flegmatycy często unikają konfrontacji, co może prowadzić do problemów w komunikacji i wyrażaniu własnych potrzeb. Praca nad asertywnością, czyli umiejętnością stanowczego, ale szanującego innych wyrażania swoich opinii i granic, jest kluczowa. Można to osiągnąć poprzez uczestnictwo w warsztatach, czytanie literatury na ten temat lub pracę z psychologiem.
 • Pracowanie nad inicjatywą: Flegmatycy mogą mieć tendencję do pasywności i braku inicjatywy. Aby to zmienić, warto stawiać sobie małe cele i stopniowo zwiększać ich trudność. Ważne jest, aby świadomie podejmować działania, które prowadzą do rozwoju osobistego i zawodowego, nawet jeśli początkowo wydają się one niekomfortowe.
 • Zarządzanie czasem: Osoby flegmatyczne mogą mieć skłonność do odkładania spraw na później. Dlatego kluczowe jest nauczenie się efektywnego zarządzania czasem, na przykład poprzez tworzenie list zadań, ustalanie priorytetów i stosowanie technik takich jak metoda Pomodoro, aby zwiększyć produktywność i unikać prokrastynacji.

Flegmatyczność a inne temperamenty – porównanie

Temperament flegmatyczny różni się od innych temperamentów w wielu aspektach. Porównując go z cholerykiem, sangwinikiem i melancholikiem, można zauważyć zarówno mocne, jak i słabe strony każdego z nich.

 • Choleryk: Cholerycy są energiczni i zdecydowani, często przejmują inicjatywę i są naturalnymi liderami. W przeciwieństwie do flegmatyków, mogą być impulsywni i skłonni do konfliktów. Flegmatycy mogą uczyć się od choleryków asertywności i zdolności do szybkiego podejmowania decyzji.
 • Sangwinik: Sangwinicy są towarzyscy i entuzjastyczni, łatwo nawiązują kontakty i szybko reagują na zmiany. Flegmatycy, będąc bardziej zrównoważonymi i spokojnymi, mogą od sangwiników uczyć się elastyczności i otwartości na nowe doświadczenia.
 • Melancholik: Melancholicy są analityczni i perfekcjonistyczni, często skupieni na szczegółach i głęboko przeżywający emocje. Flegmatycy, którzy z natury są bardziej odporni na stres, mogą czerpać z melancholików umiejętność głębokiej analizy i skupienia na jakości wykonania zadania.

Czy flegmatyczność to cecha niezmienialna?

Temperament jest często postrzegany jako cecha wrodzona, jednak nie oznacza to, że jest całkowicie niezmienny. Wpływ na niego mają różne czynniki, takie jak doświadczenia życiowe, środowisko, w którym żyjemy, czy świadoma praca nad sobą.

 • Doświadczenia życiowe: Przeżycia, jakie spotykają nas w życiu, mogą wpłynąć na nasz sposób reagowania na otoczenie i nauczyć nas nowych zachowań. Flegmatycy mogą na przykład stać się bardziej asertywni po doświadczeniach, które wymagały od nich stanowczości.
 • Środowisko: Otoczenie, w którym żyjemy, w tym kultura, wychowanie i relacje z innymi ludźmi, również ma wpływ na nasz temperament. Flegmatycy mogą nauczyć się nowych wzorców zachowań, jeśli ich środowisko tego wymaga lub zachęca.
 • Praca nad sobą: Świadoma praca nad własnymi cechami charakteru może prowadzić do zmiany niektórych aspektów temperamentu. Flegmatycy, którzy chcą być bardziej aktywni i inicjatywni, mogą osiągnąć te cele poprzez odpowiednie techniki rozwoju osobistego i samodoskonalenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze artykuły

Podobne artykuły

Zarozumiałość – co to znaczy? Definicja i przykłady

Poznaj definicję zarozumiałości oraz przykłady tej cechy. Zrozum, jak wpływa ona na relacje i rozwój osobisty. Klucz do samowiedzy i zmiany.

Grzeczność – co to znaczy? Definicja i przykłady

Poznaj definicję grzeczności i dowiedz się, jak ją stosować w codziennym życiu. Przykłady i wskazówki, które pomogą Ci być bardziej uprzejmym.

Eklektyzm – co to znaczy? Definicja i przykłady

Poznaj definicję eklektyzmu i dowiedz się, jak ten styl wpływa na różne dziedziny życia. Przykłady i zrozumienie eklektyzmu czekają na Ciebie w naszym artykule.

Nikczemność – co to znaczy? Definicja i przykłady

Zrozum nikczemność - co to znaczy? Odkryj definicję i przykłady tego terminu. Poznaj, jak wpływa na nasze życie i jak sobie z nim radzić.